„ŻEBY ZDROWYM BYĆ NA DUCHU , DBAJ BY CIAŁO BYŁO W RUCHU…”

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 20 Uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie i 10 ich opiekunów,brało  udział  w wyjazdach mających na celu podniesienie  kondycji osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci programu poprawiali swoją sprawność  w czasie trzech jednodniowych wyjazdów,  które zostały zorganizowane do Chęcin, Sandomierza i Trzcianek.  A także podczas jednego  wyjazdu czterodniowego w Góry Karkonoskie. Wszystkie wyjazdy miały na celu pobudzenie aktywności i wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych. Niewątpliwie udział w wyjazdach aktywizująco-rekreacyjnych w czasie, których  uczestnicy programu brali udział w pieszych wędrówkach szlakami turystycznymi a także  zwiedzaniu  atrakcji  turystycznych  danej miejscowości  pomógł  wzmocnić i poprawić ich sprawność.

W czasie wyjazdów Uczestnicy niejednokrotnie  mieli okazję do pokonania własnych barier i ograniczeń. Wielu z nich po raz pierwszy miało okazję m.in. jechać kolejką górską, zwiedzać jaskinię i zabytkowe średniowieczne ruiny zamków, zobaczyć wodospad czy też płynąć statkiem.

Należy podkreślić, że pobyt w Karkonoszach zakończył się wielkim sukcesem Naszych Podopiecznych, gdyż część z Nich z wielką satysfakcją może pochwalić się zdobyciem najwyższego szczytu Gór Karkonoskich – Śnieżki.

Beneficjenci programu otrzymali także środki ochrony przeciw zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 były to maseczki jednorazowe i płyny dezynfekcyjny, dzięki którym  mogli bezpiecznie brać udział w wyjazdach.

Skip to content