Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Pn-Pt 7:30-15:30

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Morawica. Jest ośrodkiem wsparcia dla pełnoletnich osób, mieszkańców Miasta i Gminy Morawica, z przewlekłymi chorobami psychicznymi, typu A oraz niepełnosprawnych intelektualnie, typu B.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia:

 • trening  funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o zdrowie, higienę i wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • zajęcia edukacyjne z elementami treningu budżetowego i zajęcia komputerowe
 • biblioterapię
 • terapię stolarsko-modelarską
 • terapię rękodzieła artystycznego
 • socjoterapię
 • zajęcia logopedyczne
 • trening kulinarny
 • relaksacja
 • spotkania społeczności
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami podczas w zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w  załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków , pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową w tym : zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • posiłek;
 • inne formy postępowania przygotowującego do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Skip to content