Kierownik naszej placówki

Kierownik ŚDS, dodatkowo prowadzi zajęcia na Pracowni Terapii Ruchem, na której  pobudza Uczestników do doskonalenia ogólnej sprawności ruchowej i utrzymywania jej przez jak najdłuższy czas. Stwarza poczucie wspólnoty i przynależności oraz rozbudza kreatywność i mobilizuje do działań.

Skip to content