Pedagog

Pedagog, prowadzi zajęcia na Pracowni Edukacyjnej i Komputerowej gdzie  Uczestnicy doskonalą umiejętności czytania, pisania i liczenia. Pokazuje nowe możliwości technologii informatycznej, jak również uczy racjonalnie gospodarować budżetem domowym.

Skip to content