Trwa rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie. Umowę z wykonawcą inwestycji, firmą WIT Wojciech Winiarski z Morawicy, podpisano 2 marca br. a już prowadzone prace są mocno zaawansowane. Przypomnijmy, że projekt podzielony został na dwa etapy. Aktualnie trwa realizacja pierwszego z nich, polegająca na budowie łącznika w celu zmiany sposobu użytkowania budynku sąsiadującego z ŚDSem, który pełnił w przeszłości funkcję mieszkalną, a obecnie jest niewykorzystany.

Na realizację I etapu Miasto i Gmina Morawica  pozyskała dotację z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 130 872,00 zł. Budowany jest łącznik, który pozwoli na połączenie obu budynków i przemieszczanie się uczestników z obiektu ŚDS do dawnej części mieszkalnej. Zwiększy to swobodę i bezpieczeństwo w poruszaniu się po ośrodku i umożliwi dostęp do wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Planowany termin zakończenia tego etapu inwestycji to koniec czerwca tego roku.

Wybudowany łącznik pozwoli na realizację II etapu projektu, który dałby nowe możliwości dla podopiecznych ośrodka – niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu naszej gminy. Dawna część mieszkalna zostałaby zaadoptowana na pracownie, co wiązałoby się z możliwością zwiększenia ilości miejsc w domu pomocy poprzez przyjęcie nowych uczestników, w tym osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu. Dzięki rozbudowie istniejąca pracownia stolarsko – modelarska zyskałaby nową powierzchnię, co z kolei przyczyniłoby się do poprawy jakości prowadzonych zajęć. Realizacja drugiego etapu uzależniona jest jednak od tego czy zostanie przyznane dofinansowanie na ten cel.

– Z uwagi na specyfikę działalności ośrodka i szczególne potrzeby uczestników ŚDS wskazane byłoby utworzenie nowych pracowni. Dlatego w drugim etapie planowane jest utworzenie także pracowni higieniczno – kosmetycznej, w której prowadzone byłyby nie tylko zajęcia edukacyjne, ale przede wszystkim praktyczne, co niewątpliwie spowoduje poszerzenie gamy zajęć wspierająco-aktywizujących w naszym domu – mówi Lucyna Kuta, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie.

Warto również nadmienić, iż w zeszłym roku Gmina Morawica pozyskała dotację celową z budżetu państwa, która została przeznaczona na remont dachu i dwóch pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy. W ramach dofinansowania wymieniono pokrycie i skorodowane elementy więźby dachowej, a także wyremontowano świetlicę oraz jadalnię. Całkowita wartość dofinansowania opiewała na kwotę 177 460, 00zł.

Agnieszka Jasińska

 

Źródło: www.morawica.pl

Skip to content