Dokumenty do pobrania do programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych, które na wskutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnejwydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne w ramach Modułu III.