Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Pn-Pt 7:30-15:30

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w  życiu społecznym w tym pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarz, pomoc w zakupie leków , pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

Skip to content